Rập bộ lửng cho bé trai B32

40.000đ

B32

Rập bộ lửng cho bé trai B32


Còn hàng
1

Rập bộ lửng cho bé trai B32. Rập giấy A0. Mẫu được may từ rập sz  5 tuổi

- Thông tin size :

Size 1 : 70-80cm; 9-11 kg; ngực 48-50cm

size 2: 80-88cm; 10-13 kg; ngực 50-52cm;

Size 3: 88-96cm; 13-16kg; ngực 52-54cm; 

size4: 96-105cm; 15-19kg; ngực 54-56cm;

size 5: 105-115cm; 18-22kg; ngực 56-60cm;

size6: 115-120cm; 20-25kg; ngực 60-64cm;

size 7: 120-125cm ; 24-28cm; ngực 66-68cm;

Gọi ngay : 0905199590

//