R209_rập đầm cánh tiên A cách điệu

40.000đ

R209

R209_rập đầm cánh tiên A cách điệu


Còn hàng
1

R209_rập đầm cánh tiên A cách điệu

- Thông tin size :
size 1: 70-80cm; 9-11kg; ngực 48-50cm;
size 2: 80-88cm; 10-13 kg; ngực 50-52cm;
Size 3: 88-96cm; 13-16kg; ngực 52-54cm; 
size4: 96-105cm; 15-19kg; ngực 54-56cm;
size 5: 105-115cm; 18-22kg; ngực 56-60cm;
size6: 115-120cm; 20-25kg; ngực 60-64cm;
size 7: 120-125cm ; 24-28cm; ngực 66-68cm;
size8 : 125-130cm; 28-33kg; ngực 68-70cm; 
size 9 : 130-135cm; 33-36kg; ngực 70-72cm;
size 10: 135-140cm; 36-40kg; ngực 72-74cm
Gọi ngay : 0905199590

//