Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

08/05/2017 | 559
Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền
  • Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.
  • Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0905199590

//